Ověřte dostupnost

Zásady ochrany osobních údajůSpolečnost ČETES, a.s., se sídlem Dobřany, Jungmannova 562, PSČ 33441, IČ: 24808873, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1596 (dále jen „ČETES“) vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („dále jen Nařízení“). Ochrana osobních údajů je prioritou společnosti ČETES. Při jejich zpracování dodržuje veškeré povinnosti a plní požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Základní zásady společnosti ČETES:

Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro legitimní účely.

Zpracováváme jen aktualizované osobní údaje a v rozsahu, který je nezbytný a relevantní.

Osobní údaje zpracováváme a ukládáme jen na dobu, po kterou je to nezbytně nutné, příp. po dobu stanovenou zákonem.

Při zpracování osobních údajů dbáme na jejich náležité zabezpečení před neoprávněným zpracováním, před ztrátou, zničením nebo poškozením.

Dbáme na dodržování těchto Zásad a na soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy.


Pokud navštívíte náš web

Jestliže vás zajímá, jaké soubory cookies a další technologie společnost ČETES využívá, přečtěte si je níže:

Typ - Název - Účel - Expirace

Cookies třetích stran - Google Ads - Identifikace v rámci reklamní sítě Google, opětovné cílení (retargeting) - 540 dnů

Cookies třetích stran - Google Analytics - Získání statistických informací - Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran - Pixel Facebook - Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) - 180 dnů

Cookies třetích stran - AdForm - identifikace v rámci reklamní sítě AdForm - 60 dnů

Cookies třetích stran - HotJar - Získání statistických informací o procházení webu - 365 dnů

Cookies třetích stran - Imedia - Identifikace v rámci reklamní sítě Seznam

Cookies třetích stran - Leady - Získání informací o návštěvníkovi z dostupných dat

Cookies třetích stran - Twitter - Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Twitter

Cookies třetích stran - Google DoubleClick - Iidentifikace v rámci reklamní sítě Google


Pokud jste vyplnili formulář na našem webu

Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail) využijeme pouze pro odpověď na vaši poptávku, nebudeme je evidovat a dále zpracovávat ani je poskytovat třetím stranám.


Pokud jste uchazeč o zaměstnání

Základní informace a kontaktní údaje:

ČETES je správcem vašich osobních údajů.

Účelem těchto zásad je informovat subjekty údajů (dále jen „vy“) o zpracování jejich osobních údajů.

Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na: posta@cetes.cz


Nábor nových zaměstnanců

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců do společnosti ČETES – tj. přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběr uchazečů, konání pohovorů, komunikace s uchazeči v rámci náboru.

Nábor nových zaměstnanců je naším oprávněným zájmem.

Po 3 měsících od ukončení náboru vaše údaje vymažeme a nebudeme je dále zpracovávat.


Databáze uchazečů o zaměstnání

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání na základě vašeho zájmu o zaměstnání (např. v případě, že jsme vás pro danou pozici nevybrali a vy máte zájem zůstat v databázi, nebo od vás ČETES obdržel osobní údaje bez vazby na konkrétní pozici) a vámi uděleného souhlasu a po dobu, na kterou jste společnosti ČETES udělili souhlas, nejdéle však 1 rok od poskytnutí údajů. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme a dále je nebudeme zpracovávat. Databázi vedeme na základě vámi poskytnutého souhlasu.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí ČETES, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako správce informačních systémů ČETES, případně dodavatelé cloudových a softwarových systémů, právních, účetních a daňových služeb.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě.


Podle zákona o ochraně osobních údajů máte následující práva:

Právo požadovat po společnosti ČETES informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.

Právo požadovat po společnosti ČETES vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.

Právo požadovat po společnosti ČETES výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na ČETES nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.


Pokud máte dotazy týkající se osobních údajů a jejich ochrany ve společnosti ČETES, napište nám na posta@cetes.cz. Tyto zásady může ČETES upravovat a aktualizovat.

Tyto zásady jsou platné od 1. ledna 2022.

Josef Smola, předseda představenstva